ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Benlian fondacija unapred obaveštava sve potencijalne kandidate koji se budu prijavljivali za dodelu sredstava Benlian fondacije, kao i sva ostala lica koja na bilo koji drugi način kontaktiraju Benlian fondaciju, da Benlian fondacija nema bilo kakavih materijalnih ili moralnih obaveza prema kandidatima.

Benlian fondacija potpuno slobodno odlučuje o eventualnom prihvatanju podnetih prijava kandidata. Benlian fondacija nije u obavezi da obaveštava kandidate čije prijave nisu prihvaćene o razlozima neprihvatanja.

Benlian fondacija nije u obavezi da nadoknadi bilo kakve troškove kandidata, koje su kandidati eventualno imali u vezi sa pripremanjem i podnošenjem prijave za dodelu sredstava.

Za Benlian fondaciju upravnik,
Mirjana Vukić


IZJAVA O ČUVANJU TAJNOSTI PODATAKA

Benlian fondacija poštuje privatnost kandidata koji apliciraju za dodelu sredstava. Benlian fondacija se obavezuje da podatke o ličnosti kandidata koji apliciraju za dodelu sredstava prikuplja, obrađuje i čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Popunjavanjem i dostavljanjem Izjave o saglasnosti uz ostalu potrebnu dokumentaciju za dodelu sredstava u pisanom obliku na adresu Benlian fondacije ili elektronskim putem, kandidat daje saglasnost za prikupljanje i dalju obradu ovih podataka.

U slučaju da kandidat aplicira za dodelu sredstava bez potpisane Izjave o saglasnosti, aplikacija neće biti uzeta u razmatranje.

U slučaju da Izjava o saglasnosti ne bude dostavljena Benlian fondaciji ni nakon isteka roka, aplikacija sa svim prilozima biće vraćena kandidatu preporučenom pošiljkom.

Datu saglasnost kandidat može opozvati u svakom momentu, dostavljanjem pisanog opoziva preporučenom pošiljkom na adresu sedišta Benlian fondacije, ili elektronskim putem.

Svi lični podaci kandidata tretiraće se kao strogo poverljivi i čuvati trajno, do eventualnog opoziva.

Prikupljaće se samo neophodni, osnovni podaci o kandidatima i podaci neophodni Benlian fondaciji za odlučivanje o aplikaciji kandidata.

Benlian fondacija se obavezuje da će čuvati privatnost svih kandidata, u skladu sa obavezama propisanim imperativnim zakonskim propisima.

Svi podaci o kandidatima biće dostupni samo ovlašćenim licima Benlian fondacije.

Fizičko lice čiji se podaci obrađuju imaće pravo na uvid u podatke i kopiju istih, kao i pravo na opoziv datog pristanka.